خمیر یوفکا گرد با بسته بندی ترموفرمینگ

خمیر یوفکا گرد با بسته بندی ترموفرمینگ

خمیر یوفکا گرد با بسته بندی ترموفرمینگ

نام محصول : خمیر یوفکا گرد ترموفرمینگ

شرایط نگهداری:مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : بسته                       طول مدت ماندگاری :  3 ماه             

وزن  بسته : 450 گرمی                      ترکیبات :آرد/نمک/آب

نحوه استفاده :

ü      میتوان در انواع غذهای فانتزی و خمیری استفاده  نمود .

نحوه چیدمان :

ü      در طبقه پایین یخچال قرار گیرد .

ü       دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .