ته دیگ

ته دیگ

ته دیگ

نام محصول : ته دیگ

شرایط نگهداری:مطابق با اتیکت

نوع بسته بندی : فله ای ،بسته ای

وزن : 400گرم

طول مدت ماندگاری :  2 ماه             

ترکیبات :آرد/نمک/آب

نحوه چیدمان :

ü      در طبقه پایین یخچال قرار گیرد .

ü       دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود .